Skip to Main Content

DE

EN

FR

zwischen. Prosa | tussen. Proza

Judith Nika Pfeifer, die zich reeds heeft geprofileerd met haar uitzonderlijke poëzie, presenteert met "zwischen" haar eerste verhalenbundel. Een veelbelovende frisse stem uit Oostenrijk!


Onpretentieus en met fascinerend gemak vertelt Judith Nika Pfeifer over ongehoorde voorvallen. Het resultaat zijn momentopnames die getuigen van de absurditeit van het dagelijks leven, onvoorspelbare wendingen, overhaaste beslissingen of gebeurtenissen die alles veranderen.


"Wat als?" vraagt de auteur zich af, waarbij ze een historische gebeurtenis behandelt die tot de dood leidde; een van haar personages raakt betrokken bij een ongewoon experiment dat haar uit een financiële benarde situatie moet helpen; nuances worden vastgelegd tijdens een reis naar Edinburgh.


Vol taalkundige geestigheid en met een uitbundige inventiviteit tekent Judith Nika Pfeifer in haar verhalen het gevoelige portret van een jonge generatie die haar plaats in de wereld nog niet heeft gevonden: soms ironisch, vaak bedachtzaam, uitbundig en nooit sentimenteel.

zwischen. Prosa

Judith Nika Pfeifer


Czernin, Wenen 2014

© 2024 Nika Pfeifer

In de vele en zwischen verzamelde verhalen bereikt Nika Pfeifer het meesterwerk van het vertellen met lichte hand, geconcentreerd en laconiek op zo'n manier dat van zin tot zin, met toenemende spanning, de vrije ruimte groeit waarin deze teksten lijken te zweven en waarvoor ze zich openen - het is misschien de vrije ruimte van het altijd onzekere leven, van de belangrijke vragen, van zingeving, liefde en dood. Meer kan men van korte verhalen niet verwachten; en alles wordt hier ingelost, ook en misschien vooral waar de in 1975 geboren schrijfster soeverein haar eigen generatie portretteert, die - tussen (sic!) instabiele, onzekere banen en opgehelderde of onbesliste liefdesrelaties, tussen mediaverleidingen en echte teleurstellingen - het moeilijk heeft zich vaster in het bestaan te nestelen.

Birgit Schwaner, Literaturhaus Wien